Хижа Мечит

  • Намира се в м. Говедарника на 1670 м н.в. Представлява масивна двуетажна постройка с капацитет 80 места в стаи с по 2, 4 и 6 легла и общи спални помещения на нари. Санитарните възли и умивалните са външни. Банята е обща за цялата сграда. В приземния етаж е туристическата кухня и столовата.
  • В отделна двуетажна масивна сграда се намира ресторантът и бюфетът, а на втория етаж има 12 места в стаи с по 2, и 4 легла, вътрешен санитарен възел и баня.
  • Сградите са електрифицирани, водоснабдени, отоплението е с печки на твърдо гориво и електрически радиатори. На разположение на туристите има телевизор, забавни игри, а близо до хижата има ски - писта, съоръжена с влек.
  • Съседни туристически обекти: засл. Кобилино бранище - 4,00ч, х. Рибни езера - 8,30 ч /през засл. Кобилино бранище/, засл. Страшното езеро - 5,30 ч, х. Мальовица - 7,30 ч /през засл. Страшното езеро/, Рилски манастир - 8,00 ч /през засл. Кобилино бранище/, Овнарско - 2,30 ч, Учебен център и хотел Мальовица - 4,00 ч /през Овнарско/, х. Вада - 4,45 ч /през Овнарско/.
  • Изходно място: с. Говедарци - 2,00 ч по маркирана пътека през почивните станции /от почивните станции - 1,30 ч/. Транспортните връзки на с. Говедарци и почивните станции са дадени към тур. база в село Говедарци.
  • Стопанин: Тур. д-во "Рилски турист" - гр. Самоков, бул. "Искър" 2, тел. 0722/2-22-05.
{START_COUNTER}